IAD

Institut des Arts de Diffusion (IAD)

L’IAD forme aux métiers du film, de la télévision, de la radio, du son, du multimédia, de l’infographie et du théâtre. L’objectif de l’IAD est de former des artistes professionnels qui allient créativité, sensibilité artistique, maîtrise technique et aptitudes communicationnelles. Créé en 1959, l’IAD a formé plus de 2.000 professionnels qui occupent aujourd’hui une place tant dans le monde audio-visuel et théâtral belge, qu’européen ou international.

Site web : http://www.iad-arts.be/

Het Institut des Arts de Diffusion (IAD)

Het IAD leidt mensen op voor beroepen uit de wereld van de film, televisie, radio, geluid, multimedia, computergrafiek en theater. De doelstelling van het IAD is om professionele kunstenaars op te leiden die creativiteit, artistieke gevoeligheid, technische beheersing en communicatievaardigheden met elkaar verzoenen. Het IAD dat werd opgericht in 1959 heeft meer dan 2000 professionals opgeleid die vandaag een plaats bekleden zowel binnen de Belgische als binnen de Europese of internationale audiovisuele sector en theaterwereld.

Website: http://www.iad-arts.be/