PlayRight

PlayRight

Par les artistes, pour les artistes !

PlayRight est la société belge qui se charge de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants. Pour faire bref, le droit voisin naît lorsqu’un artiste (musicien, acteur, danseur, artiste de cirque ou de variété) collabore à l’exécution d’une œuvre. Si l’enregistrement de cette exécution est diffusé, retransmis ou copié, cet artiste a droit à une rémunération.

PlayRight s’est également doté d’un département social, culturel et éducatif afin de soutenir les artistes-interprètes et de défendre leurs intérêts au sein du secteur dans lequel ils travaillent : PlayRight+

Site web : www.playright.be

PlayRight

Door artiesten, voor artiesten!

PlayRight is de Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars. Kort en eenvoudig uitgelegd, het naburig recht ontstaat wanneer een artiest (muzikant, acteur, danser, variété- of circusartiest) meewerkt aan de uitvoering van een werk. Wanneer de opname van die uitvoering verspreid, uitgezonden of gekopieerd wordt, heeft die artiest recht op een vergoeding.

PlayRight heeft eveneens een sociale, culturele en educatieve afdeling om uitvoerend kunstenaars te ondersteunen en hun belangen te verdedigen binnen de sector waarin ze werken: PlayRight+

Website: www.playright.be