Reglement inschrijvingen films

REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS

BRUSSELS INTERNATIONAAL FILM FESTIVAL (FIFB)
INSCHRIJVINGSREGLEMENT

1. Het Brussels Internationaal Film Festival (FIFB) vindt plaats van 16 tot 22 november 2019.

2. Het doel van het FIFB is het publiek een venster op de wereld te bieden door middel van een rijk en gevarieerd programma, een andere visie, een uniek perspectief. Het FIFB heeft ook als prioriteit de nieuwe talenten van de internationale cinema aan het licht te brengen, de zichtbaarheid van de professionelen van de filmindustrie en nieuwe makers (regisseurs, scenarioschrijvers, acteurs,….) te verzekeren.

3. Een door de Raad van Bestuur van het Festival aangestelde selectiecommissie selecteert de op het Festival gepresenteerde films. Het FIFB geeft de voorkeur aan nieuwe producties, Europese en wereldpremières en cinematografische werken van nieuwe generaties filmmakers.

Het FIFB stelt 3 officiële competities voor:
– de internationale competitie (speelfilms en korte fictiefilms);
– de documentaire competitie (speelfilms);
– de competitie voor jonge talenten (films gemaakt door studenten in hun laatste filmjaar).

4. Inschrijvingsvoorwaarden:
a. Elke speelfilm, medium- of kortfilm die op het Festival wordt gepresenteerd, moet een Belgische, Europese of wereldpremière zijn (op het moment van de vertoning bij het FIFB).
b. Inschrijven moet gebeuren via het online formulier beschikbaar op www.fifb.be/inscrire_un_film.
c. Inschrijvingsdatum: 15 februari 2019.
d. Uiterste inschrijvingsdatum: 30 april 2019.
e. Alle films moeten in O.V. (originele versie) en ondertiteld zijn (idealiter in het Frans en, bij gebrek aan Franse ondertitels, in het Engels). Bij selectie van de film moeten Franse en Engelse ondertitels worden verstrekt.
f. De registratie van een film wordt alleen gevalideerd als de toepasselijke registratiekosten zijn betaald, namelijk:
– 10€ voor korte films (minder dan 30 minuten);
– 25€ voor lange films (duur groter dan of gelijk aan 60 minuten).
g. De inschrijving wordt pas in aanmerking genomen na ontvangst van de DVD (verstuurd naar het volgende adres: 18 rue Camusel – 1000 Brussel – België) of de internetlink om de film te downloaden/bekijken.
h. Een synopsis en de biografie van de regisseur moeten eveneens worden meegedeeld.

5. De prijzen van de competities:
Het FIFB heeft het voorrecht de volgende prijzen toe te kennen aan de genomineerden:
– De Grand Prix van het Festival;
– De Best Director Award;
– De Best Actor Award;
– De Best Actress Award;
– De Digital Innovation Award;
– De Best Young Talent Award;
– De Best Short Film Award;
– De Best Documentaire Award;
– De publieksprijs.

6. Indien er op het Festival een film wordt geselecteerd, wordt er een brief gestuurd om de betrokkene(n) op de hoogte te brengen van de selectie.
De volgende elementen moeten naar het FIFB-kantoor (op het volgende adres: 18 rue Camusel – 1000 Brussel – België) worden gestuurd en uiterlijk op 15 september 2019 door het Festival worden ontvangen:
– een samenvatting in het Frans en Engels (indien mogelijk in het Nederlands);
– een persmap (met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken distributeur, de belangrijkste acteurs en de vroegere of toekomstige deelname aan andere festivals en, in voorkomend geval, een verwijzing naar persartikels over de film);
– een poster;
– een promotiebrochure;
– een filmtrailer of link naar de filmtrailer;
– foto’s van de film (in goede kwaliteit);
– foto’s van de regisseur en de hoofdrolspeler(s);
– een biografie en filmografie van de regisseur (in het Frans en Engels en, indien mogelijk, in het Nederlands);
– een kopie van de film in O.V. (originele versie) met Franse en Engelse (en, indien mogelijk, ook Nederlandse) ondertitels in Blu-ray en DCP-formaat. Indien er geen Franse ondertitels beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om een bestand aan te leveren met de dialogen met referentie naar de timecodes van de film in het Engels.

7. Transportkosten:
Indien een film op het Festival wordt geselecteerd, zijn de kosten voor het versturen van de kopie (en documentatie) naar het Festival voor rekening van de afzender. De kosten voor het terugsturen van de kopie naar de afzender (na afloop van het festival) zijn voor rekening van het Festival.

8. Verzekering:
Het Festival dekt de verzekeringskosten voor de duur van het festival (alleen voor de geselecteerde films).

9. Publicaties :
De gegevens en foto’s die na de selectie van een film worden verstrekt, worden gebruikt in verschillende publicaties van de Festival (tijdschrift, flyer, website,….).

10. Media en televisie:
De houders van filmrechten dragen aan het Festival zonder compensatie het recht over om foto’s en fragmenten (minder dan 3 minuten voor speelfilms, 5 tot 10 seconden voor korte films) van hun films te reproduceren voor distributie in de publicatie van het Festival, in de pers, op televisiezenders, op de website van het Festival en zijn sociale netwerken.

11. Slotbepaling:
Deelname aan het Festival impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden van dit reglement.

EN version

FR version

Indien van een film